Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017

          Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017)
          Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 27/04/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên về việc “triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
          Nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chiều ngày 01/09/2017 chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý 3/2017 với nội dung: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị", gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017”.
          Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Quang Đáng – Bí thư chi bộ đã nêu mục đích, yêu cầu, nội dung và ý nghĩa của buổi sinh hoạt chuyên đề. Tiếp theo, các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt được nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, phó bí thư chi bộ trình bày toàn văn chuyên đề Quý 3/2017 với các nội dung chính: một là, quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị; hai là, sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị; ba là, công tác tư tưởng chính trị của chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên và bốn là, giải pháp của chi bộ Công ty nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 3/2017
          Sau phần trình bày của đồng chí Phó bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, chia sẻ các quan điểm gắn với chủ đề của buổi sinh hoạt, trong đó các ý kiến tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực nhất gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty.
          Thông qua đợt sinh hoạt lần này, một lần nữa, cán bộ, đảng viên được nghe những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu học và làm theo Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.
Tin, ảnh: Ngọc Thu