Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...Xem chi tiết →
Công tác quản lý đảng viên trong doanh nghiệp của Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên

Công tác quản lý đảng viên trong doanh nghiệp của Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên

Xem chi tiết →
Page 1 of 1