Kết quả xổ số bóc ngày 18/09/2017 - Loại BPY01

Giải tám
100.000đ

1

Giải bảy
250.000đ

47-47-78


97-60-78-14

Giải sáu
500.000đ

876-364-770-700


367-877-712-582

Giải năm
1.000.000đ

9171-2984

Giải tư
2.500.000đ

1197-6269

Giải ba
5.000.000đ

39354

Giải nhì
10.000.000đ

31311-03617

Giải nhất
40.000.000đ

02975

BPY01

Kết quả xổ số bóc ngày 16/05/2016 - Loại 5BP04, 5BP05

Giải tám
100.000đ

9

Giải bảy
250.000đ

66-79-41


67-83-25-35

Giải sáu
500.000đ

016-065-153-787


989-338-107-717

Giải năm
1.000.000đ

3505-6898

Giải tư
2.500.000đ

1970-4221

Giải ba
5.000.000đ

99844

Giải nhì
10.000.000đ

06307-77364

Giải nhất
40.000.000đ

76804

5BP04, 5BP05

Kết quả xổ số bóc ngày 13/10/2015 - Loại 5BP 03

Giải tám
100.000đ

8

Giải bảy
250.000đ

08-40-31


19-05-16-23

Giải sáu
500.000đ

148-587-753-742


879-686-388-982

Giải năm
1.000.000đ

1864-4753

Giải tư
2.500.000đ

7736-0010

Giải ba
5.000.000đ

41786

Giải nhì
10.000.000đ

29754-87199

Giải nhất
40.000.000đ

14659

5BP 03

Kết quả xổ số bóc ngày 14/04/2015 - Loại 5BP 01; 5BP 02

Giải tám
100.000đ

8

Giải bảy
250.000đ

44-49-37


57-95-03-77

Giải sáu
500.000đ

547-469-819-345


989-068-842-773

Giải năm
1.000.000đ

6219-2351

Giải tư
2.500.000đ

0790-8033

Giải ba
5.000.000đ

48443

Giải nhì
10.000.000đ

17723-81758

Giải nhất
40.000.000đ

10041

5BP 01; 5BP 02

Page 1 of 1