Test:số 19/QĐ - XSKT

Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành thể lệ tổ chức quay số mở thưởng vé xổ số kiến thiết truyền thống 06 chữ số dự thưởng của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên
Cơ quan ban hành:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên
Người ký:

Ngày ban hành:
16/03/2017
Tập tin đính kèm:
Tải về 1

Test:số 20/QĐ - XSKT

Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết truyền thống 06 chữ số dự thưởng của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên
Cơ quan ban hành:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên
Người ký:

Ngày ban hành:
16/03/2017
Tập tin đính kèm:
Tải về 1
Page 1 of 1